Biografijos, apybraižos

Aleksandras Gudaitis-Guzevičius. Kovos ir laimės šauklys
Aleksandras Gudaitis-Guzevičius. Pažangiosios žmonijos pasididžiavimas
Anatolijus Lunačiarskis. M. Gorkis – menininkas
Antanas Venclova. Gorkio „Žmonėse“
Antanas Venclova. Kaip lietuvninkai atremontavo Maksimą Gorkį
Antanas Venclova. Maksimas Gorkis